Roder HTS Structures

Privaatsus

Privaatsuspõhimõtted

Privaatsuspõhimõtetega on sätestatud, kuidas RÖDER HTS HÖCKER GmbH kasutab ja kaitseb teavet, mida te RÖDER HTS HÖCKER GmbH-le käesoleva veebisaidi kasutamisel esitate.

RÖDER HTS HÖCKER GmbH kohustub tagama teie isikuandmete kaitse. Kui me palume teil käesoleva veebisaidi kasutamisel esitada teavet, mille järgi saab teid tuvastada, siis võite olla kindel, et seda kasutatakse üksnes käesoleva privaatsusavalduse kohaselt. RÖDER HTS HÖCKER GmbH võib siin veebilehel olevaid põhimõtteid uuendada. Et veenduda, kas olete kõigi muudatustega nõus, peaksite vahetevahel seda lehekülge uurima. Käesolevad põhimõtted kehtivad alates 20. augustist 2010.

Milliseid andmeid me kogume?

 1. Nimi ja ametinimetus.
 2. Kontaktandmed, sh e-posti aadress.
 3. Demograafilised andmed (nt sihtnumber, eelistused ja huvid).
 4. Muud kliendiuuringu läbiviimiseks ja/või pakkumiste tegemiseks vajalikud andmed.

Mida me saadud andmetega peale hakkame?

Me palume neid andmeid selleks, et mõista teie vajadusi ja pakkuda teile paremat teenindust, täpsemalt:

 1. kasutame neid andmeid ettevõttesiseses arvestussüsteemis;
 2. võime andmeid kasutada oma toodete ja teenuste täiustamiseks;
 3. võime aeg-ajalt teie antud e-posti aadressil saata reklaamkirju uute toodete, eripakkumiste või muu teabe kohta, mis meie arvates võib teile huvi pakkuda;
 4. võime vahetevahel teavet kasutada ka selleks, et võtta teiega ühendust turu-uuringu tegemiseks. Võime teiega ühendust võtta e-posti, telefoni, faksi või posti teel. Võime kasutada teavet veebisaidi kohandamiseks teie huvidega.

2)   Turvalisus

Vastutame teie andmete turvalisuse eest. Et takistada lubamatut juurdepääsu või andmete avalikustamist, oleme kehtestanud asjakohased füüsilised, elektroonilised ja halduslikud nõuded, mille eesmärk on kaitsta veebis kogutud andmeid ja tagada nende turvalisus.

3)   Kuidas me „küpsiseid” kasutame?

Küpsis on väike fail, mis küsib teie arvuti kõvakettale salvestamiseks luba. Kui olete oma nõusoleku andnud, siis fail lisatakse. Küpsis aitab analüüsida veebiliiklust või annab teile teada konkreetse saidi külastusest. Küpsised võimaldavad veebirakendustel teile individuaalselt reageerida. Veebirakendus võib kohandada end teie vajaduste, sümpaatia ja antipaatiaga, kogudes ja pidades meeles teavet teie eelistuste kohta.

Et teha kindlaks, milliseid lehekülgi külastatakse, kasutame veebiliikluslogi küpsiseid. See aitab analüüsida veebilehel liikumise andmeid ja parandada meie veebisaiti, et seda kliendi vajadustega kohandada. Seda teavet kasutatakse ainult statistiliseks analüüsiks ja seejärel eemaldatakse andmed süsteemist.

Üldiselt aitavad küpsised pakkuda teile paremat veebisaiti, võimaldades meil jälgida, milliseid lehekülgi te peate kasulikuks ja milliseid mitte. Küpsis ei anna meile mitte mingil juhul juurdepääsu teie arvutile ega teid puudutavale teabele, v.a andmed, mida te ise otsustate meiega jagada.

Teil on võimalik küpsistega nõustuda või neist keelduda. Enamik veebilehitsejaid nõustub küpsistega automaatselt, kuid üldjuhul saate oma lehitseja sätteid muuta, et soovi korral küpsistest keelduda. Seejärel ei ole teil võib-olla võimalik veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.

4)   Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidil võib olla linke teistele huvipakkuvatele veebisaitidele. Kui lahkute meie saidilt nende linkide kaudu, peaksite siiski tähele panema, et meil puudub kontroll teise veebisaidi üle. Seega ei saa me vastutada nende isikuandmete kaitse ja puutumatuse eest, mida te esitate teistel saitidel, ning käesolev privaatsusavaldus ei kehti nende saitide kohta. Peaksite olema ettevaatlik ja tutvuma teise veebisaidi privaatsusavaldusega.

Oma isikuandmete kontrollimine

Võite otsustada piirata oma isikuandmete kogumist või kasutamist järgmistel viisidel:

 1. iga kord, kui teil palutakse täita veebisaidil olev vorm, otsige ruutu, kuhu teha linnuke, kui te ei soovi andmete kasutamist otseturunduse eesmärgil;
 2. kui olete varem nõustunud oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil, võite igal ajal meelt muuta, kirjutades meile tavaposti teel või saates e-kirja aadressil verkauf@roeder-hts.de;
 3. me ei müü, levita ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui meil on selleks teie luba või kui seda õigusaktidega nõutakse. Kui avaldate soovi, siis võime kasutada isikuandmeid selleks, et saata teile kolmandate isikute reklaamteavet, mis meie arvates võib teile huvi pakkuda.

Kui teie arvates on meil teie kohta ebaõiged või puudulikud andmed, kirjutage meile võimalikult ruttu tavaposti teel või saatke e-kiri eelnimetatud aadressil. Me parandame ebaõigeks osutunud teabe viivitamata.

 

5)   Veebisaidi kasutamise tingimused

Tere tulemast meie veebisaidile! Kui te lehitsete ja kasutate käesolevat veebisaiti edasi, siis nõustute alljärgnevate kasutustingimustega ja võtate kohustuse neid täita. Kasutustingimused koos meie privaatsuspõhimõtetega reguleerivad RÖDER HTS HÖCKER GmbH ja teie vahelisi suhteid seoses käesoleva veebisaidiga.

Sõnad „RÖDER HTS HÖCKER GmbH” või „meie” viitavad veebisaidi omanikule, kelle registrijärgne asukoht on Hinter der Schalgmühle 1, D-63699 Kefenrod, Saksamaa. Sõna „teie” all mõeldakse meie veebisaidi külastajat või vaatajat.

Selle veebisaidi kasutamisel kehtivad järgmised tingimused.

1.1.  Veebisaidi lehekülgede sisu on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ja kasutamiseks. Teavet võidakse ette teatamata muuta. Ei meie ega ükski kolmas isik ei anna garantiid veebisaidil leiduva või mingil konkreetsel eesmärgil pakutava teabe või materjali täpsuse, õigeaegsuse, toimivuse, terviklikkuse ega sobivuse kohta. Te tunnistate, et nimetatud teave ja materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi või vigu, ja meie välistame sõnaselgelt vastutuse selliste ebatäpsuste või vigade eest suurimal õigusaktidega lubatud määral.

1.2.  Te kasutate käesoleva veebisaidi teavet või materjale ainult omal riisikol ja meie selle eest ei vastuta. Te vastutate ise selle eest, et veebisaidi kaudu pakutavad tooted, teenused või teave vastavad teie nõudmistele.

1.3.  Veebisait sisaldab meile kuuluvat või litsentsitud materjali. See materjal hõlmab muu hulgas kujundust, paigutust, välimust, kuju ja graafikat. Reprodutseerimine on lubatud ainult käesolevates tingimustes sisalduva autoriõiguse teate kohaselt.

1.4.  Aktsepteerime oma veebisaidil kõiki siin kujutatud kaubamärke, mis ei kuulu ettevõtjale ega ole talle litsentsitud.

1.5.  Veebisaidi lubamatu kasutamine võib anda alust kahjuhüvitise nõudmiseks ja/või olla kuritegu.

1.6.  Veebisait võib sisaldada ka linke teistele veebisaitidele. Need lingid on lisatud teie mugavuse huvides, s.t lisateabe andmiseks. See ei tähenda, et me kiidame selle veebisaidi / need veebisaidid heaks. Me ei vastuta lingitud veebisaidi/veebisaitide sisu eest.

1.7.  Te ei või mõnel teisel veebisaidil või muus dokumendis luua linki käesolevale veebisaidile RÖDER HTS HÖCKER GmbH eelneva kirjaliku nõusolekuta.

1.8.  Veebisaidi kasutamist ja sellisest kasutamisest tulenevaid vaidlusi reguleerivad Saksamaa õigusaktid.

 

6)   Vastutusest loobumise säte

Käesoleval veebisaidil sisalduv teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Teabe esitab RÖDER HTS HÖCKER GmbH ja kuigi me püüame tagada, et teave oleks ajakohane ja õige, ei tee me ühtegi avaldust ega anna mingit otsest ega kaudset garantiid veebisaidi või veebisaidil sisalduva teabe, toodete, teenuste või sellega seotud graafika täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse või kättesaadavuse kohta. Seega kasutate sellist teavet üksnes omal vastutusel.

Me ei vastuta mitte mingisuguse kahju eest, mis tuleneb käesoleva veebisaidi kasutamisest või on sellega seotud, kaasa arvatud kaudne kaotus või kahju või ükskõik milline andmete kadumisest või tulu saamatajäämisest tingitud kaotus või kahju.

See veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis ei ole RÖDER HTS HÖCKER GmbH kontrolli all. Meil puudub kontroll nende saitide olemuse, sisu ja kättesaadavuse üle. Linkide lisamine ei tähenda tingimata seda, et me soovitame neid saite või kiidame neis esitatud seisukohad heaks.

Teeme kõik endast oleneva, et veebisait toimiks sujuvalt, ent RÖDER HTS HÖCKER GmbH ei vastuta selle eest, kui veebisait meie kontrollile allumatute tehniliste probleemide tõttu ajutiselt ei toimi.